مرور برچسب

اثرات نوروفیدبک

نوروفیدبک و عملکرد ورزشی | نوروفیدبک و ورزش | نوروفیدبک چه کاربردی در ورزش دارد

نوروفیدبک و عملکرد ورزشی نوروفیدبک و عملکرد ورزشی نوروفیدبک چیست؟ نوروفیدبک فعالیتهای مغز را شامل هر چیزی که احساس می کنید و انجام می دهید نشان می دهد. زمانی که مغز  بعضی افراد عملکرد طبیعی ندارد ، و هنوز عدم تعادل مغز یا احساسات…

افزایش تمرکز با نوروفیدبک | تعداد جلسات نوروفیدبک | عوارض نوروفیدبک

افزایش تمرکز با نوروفیدبک آموزش مغز برای تمرکز براساس مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ، حدود یک در 10 کودک مدرسه از اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) رنج می برند. با توجه به تفاوت های قابل اندازه گیری در ساختار مغزی کودکان و امواج…

درمان افسردگی با نوروفیدبک | پروتکل های درمانی نوروفیدبک

درمان افسردگی با نوروفیدبک درمان افسردگی با نوروفیدبک آیا نوروفیدبک می تواند به درمان افسردگی کمک کند؟ افسردگی یکی از اولین کاربردهای بالینی نوروفیدبک بود. این گزاره مطابق مقالات ارائه شده تا امروز درباره ی "درمان افسردگی و…