مرور برچسب

درمان اختلال یادگیری دیکته

اختلال نوشتن (کتبی) | تست اختلال نوشتن | درمان اختلال نوشتن

این اختلال همچنین به طور کلی با اختلالات خواندن و یا ریاضیات و همچنین اختلالات مرتبط با رفتار همزمان است. از آنجا که اغلب با سایر اختلالات یادگیری و مشکلات روحی همراه است ، مشخص نیست که آیا می تواند به خودی خود ظاهر شود. 

درمان اختلال یادگیری با نوروفیدبک | بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران

درمان اختلال یادگیری با نوروفیدبک درمان اختلال یادگیری با نوروفیدبک اختلال یادگیری چیست و چگونه نوروفیدبک می تواند به درمان آن کمک کند؟ اختلال یادگیری اختلالی است که توانایی مغز را در دریافت، پردازش، تجزیه و تحلیل و ذخیره اطلاعات…